ABORTEREN IS DOODZÓNDE

Aborteren is doden
Is: het leven niet laten leven
Is door ‘t zesde gebod verboden
Dóé het niet zo maar even

Aborteren is doden
Gaat in tegen het leven
Dat wordt aangeboden
Tracht het niet óp te geven

Aborteren is doden
Is wantrouwen in het Leven
Is materialisme verafgoden
Waar wil je naar streven ?!

Aborteren is doden
Is nooit góéd... te praten
Dus: voorzichtigheid geboden !
Tracht het gewoon... te láten !

 

             © Giel Heijmans